FAIL (the browser should render some flash content, not this). <![endif]-->

Всички права запазени


Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт (уебсайта), са собственост на "ВИХРИ" ЕООД и/или неговите партньори и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени в съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за"ВИХРИ" ЕООД и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на "ВИХРИ" ЕООД и посочване на линк към уебсайта на "ВИХРИ" ЕООД и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на "ВИХРИ" ЕООД и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на "ВИХРИ" ЕООД и/или неговите партньори. Информацията не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни продукти. "ВИХРИ" ЕООД и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаването на информация по всяко време, без да дължат предварително уведомление.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на "ВИХРИ" ЕООД и/или неговите партньори за съответния вид използване.


Contact Us